...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία

Τώρα είναι η ώρα να κάνετε στον εαυτό σας ένα δώρο που θα σας φέρει πραγματική απόλαυση. Προγραμματίστε ένα ραντεβού για μια συνεδρία μασάζ την ώρα που σας βολεύει! Αυτή η αξέχαστη εμπειρία σας επιτρέπει να θυμηθείτε πως οι μικρές χαρές κρύβονται στις απλές κινήσεις, δημιουργώντας έτσι στιγμές χαλάρωσης που θα σας μείνουν αξέχαστες.

FREE CHOICE 5

€260

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

5 θεραπείες ελεύθερης επιλογής από το μενού διάρκειας 1h με απασχόληση 1 θεραπευτή σε ωράριο 12:00-17:00 Δευτέρα έως και Παρασκευή

FREE CHOICE 10

€520

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

10 θεραπείες ελεύθερης επιλογής από το μενού διάρκειας 1h με απασχόληση 1 θεραπευτή σε ωράριο 12:00-17:00 Δευτέρα έως και Παρασκευή

If you love massage as much as we do...

Απολαύστε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Μην διστάσετε να μας ρωτήσετε!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.